Van gasthuis tot Noordwest Ziekenhuisgroep

Laatste update: 16 januari 2020

Het eerste ziekenhuis in onze omgeving stond in Egmond bij de abdij. Het Egmondse hospitaal wordt in 1239 voor het eerst in de bronnen genoemd, maar is mogelijk ouder. Het gebouw bevond zich even ten westen van het klooster in de Heerenstraat, de huidige Abdijlaan. Egmondse monniken bestuurden de instelling die heeft bestaan tot de ondergang van de abdij in 1573. Het hospitaal noemde men ook wel gasthuis: het diende niet alleen voor de verzorging van zieken, maar ook voor de (tijdelijke) huisvesting van reizigers en armen.

Lees verder

De BLO-school in het Victoriepark

Vroeger kende de schoolmeester verschillende manieren om orde in de klas te houden. Als een kind zich niet gedroeg, wierp hij hem de pechvogel toe. De stoffen vogel moest hem worden teruggegeven waarna de leerling klappen kreeg. Leerlingen die een stommiteit hadden begaan, kregen het ezelsbord om de nek gehangen. Maar al te vaak ging het om kinderen met minder verstandelijke vermogens. Voor hen was de schoolgang een dagelijks terugkerende martelgang.

Lees verder

Zwemmen in De Hout

Hoe Victoriebad Zomerbad werd.

Met de zomer voor de deur nemen we dit maal een duik in het verleden naar een bad dat zorgde voor verhitte discussies, maar waar later velen warme herinneringen aan hebben: het Zomerbad!


Tot 1987 kon op het Sportpark in De Hout in de openlucht worden gezwommen. De Hoornse Vaart en bezuinigingen betekenden het einde. Acties en pogingen om het bad te behouden mochten niet baten. Wat een contrast met de stemming bij oprichting van datzelfde bad in 1934.

Lees verder