Op zoek naar Sewojski

Door Marijke Joustra

Een merkwaardige aanwinst is een schriftje dat begin dit jaar mee kwam met een aantal Schager kranten die aan ons zijn overgedragen. In het schriftje is een serie humoristische columns geplakt met de titel ‘Langs het lijntje’. De columns gaan over voetbal en zijn geschreven door ene Sewojski. Boven elke column staat een plaatje van een mannetje langs de lijn, een koffertje met de naam er op, een pen en een inktpot.

langshetlijntje

Een treffende gelijkenis! Boven de illustratie bij de columns. Hieronder op een foto uit 1957, uit: W. Snellen: 75 jaar Sparta Schagen. Schagen, 1986.

Een zoektocht op internet naar die vreemde naam leidt naar een vermelding in onze eigen digitale krantenviewer. In de Heldersche Courant van 17 november 1942 beschrijft een journalist naar aanleiding van de wedstrijd HRC Den Helder – Sparta Schagen een ontmoeting met “onze ouwe vriend Westenberg, de man die altijd zulke fijne sportbeschouwingen gaf in ‘het Groentje’, onder den schuilnaam ‘Sewojski'”. Verder speurwerk wijst uit dat het hier om Johannes L.H.J. Westenberg gaat, scheidsrechter en bestuurslid van voetbalclub Sparta Schagen van 1942-1945.

foto1957

Is dit hem?

In het dagelijks leven was hij onderwijzer en hoofd van onder meer de openbare lagere scholen in Broek op Langedijk en Schagen. Een onderwijzer die volgens de krantenberichten veel deed aan vernieuwing van het onderwijs.┬áVolgens het jubileumboek 75 jaar Sparta Schagen van W. Snellen uit 1986 schreef Sewojski in de oorlogsjaren stukjes in het clubblad Om het oude slot. In Het Groentje, sportblad voor Noord-Holland, waar de Helderse journalist naar verwees, troffen we hem niet aan. Wel in het opvolgende blad De Nop uit eind jaren veertig, daar heet de rubriek ‘Langs de lijnen’. Ook in het Schager Weekblad in de jaren vijftig zijn korte stukjes van Sewojski te lezen. Maar bij geen van deze staat ‘ons’ plaatje er boven.

Voorbeeldbericht

“Gebed van de voetballer”

In zijn columns neemt Sewojski de perikelen van een voetbalclub op de hak, gebruikmakend van allerlei schuilnamen die voor tijdgenoten overduidelijk moeten zijn geweest. Zoals Schubberdam (Schagen), bestuursleden Soetemeyer, Rozenwater en Appelsga, kastelein Grootendorst, trainer Jaap Wortel en voetballer Gert Groen. De bestuursvergaderingen, de trainingen en de wedstrijden worden beschreven met veel humor – hoewel nu gedateerd – , de dialogen veelal in het Westfries. In het schriftje zijn met balpen correcties aangebracht bij sommige columns, waarbij hier en daar namen zijn vervangen door recentere: Leo Horn bijvoorbeeld wordt Frans Derks. Zijn de stukjes in later jaren misschien opnieuw geplaatst?

Tot slot, de schuilnaam Sewojski: draaien we de naam om dan staat er: iks jo wes. De laatste twee lettergrepen kunnen een afkorting zijn van Johannes Westenberg. Staat Iks voor X, de grote onbekende?

Voorbeeldpagina

Pagina’s uit het schriftje