De BLO-school in het Victoriepark

Vroeger kende de schoolmeester verschillende manieren om orde in de klas te houden. Als een kind zich niet gedroeg, wierp hij hem de pechvogel toe. De stoffen vogel moest hem worden teruggegeven waarna de leerling klappen kreeg. Leerlingen die een stommiteit hadden begaan, kregen het ezelsbord om de nek gehangen. Maar al te vaak ging het om kinderen met minder verstandelijke vermogens. Voor hen was de schoolgang een dagelijks terugkerende martelgang.

Lees verder

Drie scholen onder één dak: samen, maar toch apart

Door Mark Alphenaar

In de jaren ’70 van de twintigste eeuw groeide Alkmaar snel. Huiswaard I, II en III werden gebouwd en elke wijk kreeg zijn eigen voorzieningen, waaronder basisscholen. Voor Huiswaard III (de Horn-Zuid) wilde de gemeente graag een centraal gelegen scholencomplex met daarin Rooms-Katholiek (Het Kompas), Protestants-Christelijk (Koningin Juliana) én openbaar (De Meerpaal) onderwijs. Toen uniek voor Alkmaar.

Eerste gesprekken tussen de gemeente en de besturen van de verschillende scholen begonnen in 1975. In verschillende overleggen besprak men de wensen en zorgen van alle partijen. Men zag zeker in dat er voordelen waren aan de samenwerking, maar de belangrijkste wens was toch wel dat de scholen een eigen identiteit zouden behouden. De gemeente nam het ontwerp van het gebouw op zich. Gekozen werd voor een complex waar zelfstandigheid en ruimtelijke uitwisselbaarheid mogelijk waren. Zo  zouden op de eerste etage de gezamenlijke ruimtes komen voor de bibliotheek, schooldokter en een remedial teacher. Rondom de scholen waren verschillende speelplaatsen gepland voor onder-, midden- en bovenbouw. Op het 25.000 m2 grote terrein zouden daarnaast nog twee gymnastieklokalen verrijzen. Kunstenaar Eugene Terwindt ontwierp kleurige kunstwerken die tevens dienden als speelplek en afscheiding. Al snel na de oplevering bleek echter dat de waterafvoerputten in de kunstwerken snel verstopt zaten. In het kunstwerk bij Het Kompas bleek niet eens een put aanwezig. Hierdoor ontstonden bij regen diepe bassins met water en ouders en docenten maakte zich zorgen over eventuele ongelukken. Er werd daarom besloten de diepste gedeelten op te hogen. Ook werden de kleurvlakken opnieuw geschilderd, de eerder gebruikte verf bleek namelijk veel te snel te slijten.

Lees verder

Deel herinneringen aan de ambachtsschool / LTS

Klassenfoto

Klas autoherstellen ca. 1950

Oud leerlingen van de Ambachtsschool, LTS of Willem Blaeu aan de Bergerweg opgelet! Vanaf nu is het mogelijk gezamenlijk herinneringen op te halen, foto’s te delen of in contact te komen met oude vrienden. Het Regionaal Archief Alkmaar heeft namelijk, als bewoner van een vleugel van het pand, het initiatief genomen tot het opzetten van een Facebookpagina: facebook.com/ambachtsschool 

Duizenden jongeren uit Alkmaar en omgeving volgden een opleiding in het markante gebouw aan de Bergerweg. De in 1913 geopende Ambachtsschool verzorgde oorspronkelijk lessen voor typografen, machinisten en banketbakkers. Maar ook opleidingen in de rijwiel-, motorrijtuig- en autotechniek. Tevens bevatte de school een smederij, bankwerkerij en kleermakerij. Het pand werd in 1952 gemoderniseerd en kreeg een jaar tevens een andere naam: LTS (lagere technische school).

Ook het onderwijs veranderde. Er kwamen vanaf de jaren vijftig steeds meer algemeen vormende vakken. In de jaren negentig fuseerde de school met andere opleidingen, waaruit de scholengemeenschap Willem Blaeu ontstond. In 2010 verhuisden de leerlingen van de Willem Bleau naar een andere locatie in Alkmaar. De oude Ambachtsschool werd in 2011 omgedoopt tot ‘Centrum voor Cultuur en Erfgoed’, met als een van de nieuwe bewoners het Regionaal Archief Alkmaar.

Bent u oud leerling van de Ambachtsschool, LTS of Willem Blaeu? Ga dan naar facebook.com/ambachtsschool wordt vriend en laat herinneringen herleven!