Een bijzonder genealogisch naslagwerk

Eerste pagina

Eerste pagina van het manuscript-genealogie met wapen van de familie Van Egmond van de Nijenburg.

Door Harry de Raad

Ook in vroeger tijd wilde men graag meer weten over de eigen familiegeschiedenis. In vele familiearchieven zijn uitgebreide aantekeningen van genealogische aard te vinden. Vaak zijn het omslagen met losse aantekeningen en schetsen van stambomen. Soms heeft men er meer werk van gemaakt. Zo is in het archief van de familie Van Egmond van de Nijenburg een manuscript-genealogie te vinden die er visueel heel aantrekkelijk uitziet.

De genealogie is vastgelegd in een grote foliant met een perkamenten band. Het boek stamt uit het midden van de 17de eeuw, al zijn er ook latere aantekeningen in te vinden. Het aantrekkelijke van het manuscript zijn de vele wapentekeningen. Het begint al voorin met een grote paginavullende tekening van het familiewapen. Dan volgt de genealogie. De maker heeft zich niet beperkt tot alleen tekst, maar heeft bij ieder persoon ook een wapentekening opgenomen. De vele kleurige tekeningen zijn een lust voor het oog.

Voorbeeld bladzijde

Het manuscript-genealogie van de familie Van Egmond van de Nijenburg.

De familie Van Egmond van de Nijenburg stamde via een bastaard af van de familie van de heren en later graven van Egmond. De stamboom van de grafelijke familie ging terug, zo wilde het de traditie, tot de Friese koning Radboud, die rond 700 leefde. Ook in deze manuscript-genealogie is Radboud de oudste voorvader. Het wapenschildje boven zijn naam laat het Egmondse wapen zien.

Al in de achttiende eeuw stierf de familie Egmond van de Nijenburg uit. In de manuscript-genealogie eindigt de stamboom dan ook met de opmerking ‘zonder oir’ (zonder nageslacht) met erbij een tekening van een doodshoofd met twee doodsbeenderen eronder.

Erfgenaam van het familiekapitaal en onder meer de manuscript-genealogie was de familie Van Foreest. Leden van deze familie hebben tot in de 20ste eeuw nog enkele aanvullende aantekeningen in het boek geplaatst.

Het bijzonder aantrekkelijk vormgegeven manuscript maakt vandaag de dag deel uit van het bij het Regionaal Archief berustende familiearchief Van Egmond van de Nijenburg, inventarisnummer 2. Bezoek de studiezaal van het Archief en je mag hem ook zelf inkijken.

Zonder oir passage

De stamboom eindigt met de ‘zonder oir’ (zonder nageslacht) opmerking.

Voorbeeld wapentekeningen

Voorbeelden van wapentekeningen.

Begin manuscript

Begin manuscript met verwijzing naar koning Radboud.