Deel herinneringen aan de ambachtsschool / LTS

Klassenfoto

Klas autoherstellen ca. 1950

Oud leerlingen van de Ambachtsschool, LTS of Willem Blaeu aan de Bergerweg opgelet! Vanaf nu is het mogelijk gezamenlijk herinneringen op te halen, foto’s te delen of in contact te komen met oude vrienden. Het Regionaal Archief Alkmaar heeft namelijk, als bewoner van een vleugel van het pand, het initiatief genomen tot het opzetten van een Facebookpagina: facebook.com/ambachtsschool 

Duizenden jongeren uit Alkmaar en omgeving volgden een opleiding in het markante gebouw aan de Bergerweg. De in 1913 geopende Ambachtsschool verzorgde oorspronkelijk lessen voor typografen, machinisten en banketbakkers. Maar ook opleidingen in de rijwiel-, motorrijtuig- en autotechniek. Tevens bevatte de school een smederij, bankwerkerij en kleermakerij. Het pand werd in 1952 gemoderniseerd en kreeg een jaar tevens een andere naam: LTS (lagere technische school).

Ook het onderwijs veranderde. Er kwamen vanaf de jaren vijftig steeds meer algemeen vormende vakken. In de jaren negentig fuseerde de school met andere opleidingen, waaruit de scholengemeenschap Willem Blaeu ontstond. In 2010 verhuisden de leerlingen van de Willem Bleau naar een andere locatie in Alkmaar. De oude Ambachtsschool werd in 2011 omgedoopt tot ‘Centrum voor Cultuur en Erfgoed’, met als een van de nieuwe bewoners het Regionaal Archief Alkmaar.

Bent u oud leerling van de Ambachtsschool, LTS of Willem Blaeu? Ga dan naar facebook.com/ambachtsschool wordt vriend en laat herinneringen herleven!